Blog

Ak sú ľudia rozdielni, prečo ich domácnosti vyzerajú celkom rovnako?


Prvým veľkým projektom, ktorý Bjarke Ingels úspešne zavŕšil, bola cenami ovenčená stavba
VM Houses v roku 2005. Tvoria ju dva rezidenčné bloky tvarované do podoby písmen V a M.
Nachádzajú sa v novej štvrti na okraji dánskeho hlavného mesta Kodaň a vybudoval ich
spoločne s bývalým partnerom Julienom de Smedtom pod hlavičkou PLOT Architects. Projekt
je svojim spôsobom symbolický, pretože sa sústredí na ideu moderného a flexibilného
spôsobu života, čo je tiež téma, o ktorej práve chceme diskutovať.

“V zadaní projektu VM Houses bola požiadavka urobiť ho tak úsporne, ako je to len možné,
pretože v tom čase ešte nikto netušil, ako sa bude vyvíjať budúcnosť tejto štvrti. Urobili sme
vtedy vedomé rozhodnutie spraviť apartmány tak čisté, ako je len možné. Vytvorili sme v
apartmánoch značnú výšku a zaistili tiež, aby v nich bolo množstvo denného svetla,” vraví
Bjarke Ingels, keď nás sprevádza svojou čerstvo zrenovovanou domácnosťou.

“Pri spätnom pohľade, vzorec, ktorý sme vtedy použili pri VM Houses je totožný s tým, čo
som nedávno uplatnil pri svojom vlastnom apartmáne. Odstránil som niekoľko stien, aby som
dovnútra dostal viac prirodzeného svetla - a v podstate som otvoril obývací priestor.”
Priznáva, že proces renovácie nešiel presne podľa plánu, pretože cesta od nápadu po jeho
implementáciu býva plná výziev. Slovo “problém” však používa len zriedka a, ako sucho
poznamenáva, “Keď to tu dokončíme, pravdepodobne budem už na ceste k druhému
bývaniu”.


Rušenie tradícií. Vytváranie miesta pre život

“Ak sa pozriete na tradičný spôsob usporiadania miestností v domácnosti, objavíte množstvo
úzko prepojených samostatných funkcií, no jedinou miestnosťou, kde skutočne potrebujete
zatvárať dvere je kúpeľňa. Neprospelo by, hádam, ľuďom viac priestrannosti?” Bjarke Ingels
má v odpovedi na túto otázku jasno a hľadiac na to, čo napokon spravili vo VM Houses
vytvorením zvonku aj zvnútra hyper-flexibilných domácností pripravených na radikálne
zmeny, zdá sa, že hnacou silou za tým všetkým bolo základné ľudské poznanie, že jedinou
istotou je zmena.

Vybudovali to, čo sami nazývajú programovo flexibilnými domácnosťami pre ich vlastnú
generáciu, obydlia, ktoré sú otvorené potrebám jednotlivca a vyhovujú pestrej mozaike
rôznych životných štýlov.

“Miesto množstva nevyužitých štvorcových metrov, vždy sa snažím obydlie aktivizovať ako
celok - uvedomujúc si všetky rozmanité spôsoby využitia a funkcionalitu priestoru, ktorý sa
nachádza medzi štyrmi stenami,” vraví Bjarke Ingels. “Pozerám sa na dom ako na vaše
osobné plátno, miesto, ktorému vaše osobné predmety dodajú finálny charakter. Umelecké
diela na stenách, knihy na policiach a koberce na podlahách prinášajú do vášho domova
život. Tie najlepšie stavebné prvky, ktoré môžete získať - môžeme ich nazvať “surovými
kvalitami”, bez akejkoľvek asociácie s chuťou či osobnosťou - sú aktívne využité štvorcové
metre a vysoké stropy.”


Miesto pre technológiu v modernej domácnosti?

V dobe, kedy sa v našich domácnostiach sústredí stále viac a viac technológií, ktoré sú
zakomponované v každom možnom produkte a na prvý pohľad neraz neviditeľné, je otázne,
čím sú tieto pokrokové výdobytky vyvážené, pretože technológia neraz pracuje proti nám, keď
pridáva komplexnosť a zbytočne veľa možností, hoci by mala v skutočnosti robiť pravý opak -
robiť život jednoduchším a hádam aj radostnejším. “Technologické kvality, ktoré potrebujete
vo svojej domácnosti, musia byť čo najprirodzenejšie. Hudbu, televíziu, teplotu či osvetlenie
môžete ovládať pomocou svojho smartfónu alebo Bang & Olufsen diaľkového ovládania - a
keď je technológia správne navrhnutá, má skutočne schopnosť urobiť život lepším,” vraví
Bjarke Ingels mávajúc svojim strieborným diaľkovým ovládaním po miestnosti. Na jeho
BeoVision Avant sa zrkadlí prezentácia budúcich stavieb jeho spoločnosti BIG a zo všetkých kútov
jeho domácnosti znie hudba z rádia.

Jedným z najobľúbenejších literárnych žánrov Bjarkeho Ingelsa je science fiction a spomína
kultového spisovateľa Philipa K. Dicka, pretože má tú najúchvatnejšiu definíciu žánru.
“Parafrázujúc Philipa K. Dicka, science fiction nie je vesmírnym sitkomom ani žiadnymi
futuristickými príehmi - je to žáner poháňaný akousi formou inovatívnosti či nového spôsobu
myslenia a často je to nový spôsob rozmýšľania o technológiách v našom živote, no môže to byť aj
o kultúre, polotike či čomkoľvek inom.” “Hoci to na prvý pohľad môže znieť trochu prehnane,
dôležité je pozrieť sa na svet, ktorý poznáte a pridať doň jediný element inovácie. Potom sa
zameriate na to, aký je potenciál tejto inovácie a aké sú jej dôsledky - a vytvoríte okolo tohto
bádania naratív.”

“Technológia je konštantným zdrojom inovácií a nových okolností a ako dizajnér môžete skúmať
možnosti a dôsledky, ktoré pokrok prináša. Ako architekt, nikdy nenavrhujete tú istú stavbu
dvakrát, a to preto, lebo okolnosti sa nevyhnutne menia. Spôsob, akým ľudia žijú sa mení a
rovnako sa menia aj prostriedky a príležitosti, ktoré majú. Tieto zmeny musíte vyvažovať, a tak vo
väčšine prípadov naše projekty nejakým spôsobom využívajú aj technológie,” vraví Bjarke Ingels.
Keď hovoríme o technológiách v domácnosti, objavuje sa potenciálny konflikt. S technológiou
všetko ožíva, všetko a všetkých robí dostupnými. Vždy ste v spojení, lenže ako to pasuje do idey
akejsi posvätnosti vášho domova? Kedysi dávno býval váš domov pokľudným útočiskom a kým
vám niekto nezavolal na vašu pevnú linku, komunikovali ste len s ľuďmi, ktorí sa nachádzali
priamo vo vútri vášho domova. Teraz ste však neustále pripojení, neustále zastihnuteľní.
“Čas je vzácny a dnes je naozaj ťažké dosiahnuť nejaký pokoj a ticho. WIFI je dokonca už aj v
lietadlách.” Keď pokračuje, uvedomíte si, že neustále obracia nevýhody na prednosti, ”pozitívne je,
že môžete mať svoje technologické nástroje po ruke, môžete pracovať odkiaľkoľvek a máte
možnosť eliminovať neproduktívny čas. Napokon, technológia vás aj váš čas oslobodzuje a
umožňuje vám byť prítomní pri tých vzácnych okamihoch, na ktorých naozaj záleží. Máte teda,
napríklad, možnosť dorábať veci sediac na zadnom sedadle taxíka a až dorazíte domov, s prácou
ste hotoví”.

To, že ste stále pripojení tiež neznamená, že ste stále dostupní. Ako Bjarke Ingels zdôrazňuje,
ľudia sú pánmi technológie a ako ju využívame je len a len na nás.
“Pevná linka v minulosti vyzváňala až dovtedy, kým ste ju nezodvihli. Mohli ste ju vytiahnúť z
elektriny, ale to nikdy nikto nerobil. Radšej každý dal bokom čokoľvek, čo práve robil a išiel ju
dvihnúť, len aby ten hluk konečne ukončil. Takže hoci vtedy technológia nebola taká
všadeprítomná, bola vlastne oveľa náročnejšia. Teraz si, skrátka, prepnete mobil do tichého
režimu, aby ste ho, ak sa na to práve necítite, nemuseli dvíhať. A ak chcete mať absolútny pokoj,
prepnete sa do režimu V lietadle. Keď ide o technológie, kontrolu máte vo svojich rukách, takže je
to len otázka vašich návykov, ktoré môžete zmeniť v prípade, že vám doma berú priveľa miesta či
času”


Emócie: To, čo odlišuje škandinávsky dizajn

Pri rozhovore s Bjarkem Ingelsom sa dozviete, že o sebe vlastne nikdy neuvažoval vyslovene ako
o Škandinávcovi, avšak odkedy sa presťahoval do USA, uvedomil si, že to, čo poháňa
škandinávsky dizajn, a možno aj kultúru vo všeobecnosti, je akási forma sociálnej empatie - a
uznania voči prírode, či už z perspektívy environmentalizmu, alebo v podobe náklonnosti k
prírodným materiálom. “Myslím, že ďalšou vecou, ktorá Škandináviu symbolizuje, je priamosť. V
našom dizajne je čosi priamejšie. Štýl nie je nejaká vrstva, ktorú pridáte na záver ako ozdobu či
stajling. Snažíme sa vyjadriť produktu vlastné kvality a neustále ich vylepšujeme, aby sme ponúkli
esenciu toho, čo ľudia potrebujú,” vraví Bjarke Ingels.

“Vylepšovanie a porozumenie kontextu - to je presne to, čo stelesňuje Bang & Olufsen. S týmito
produktmi som vyrastal a žil som v ultra high-tech svete z laminátu - alebo skôr dreva, skla a
hliníku,” odmlčí sa na okamih pri spomienkach na detstvo.

“Snaha porozumieť ľuďom - to Bang & Olufsen robí už celé dekády. Vždy sa pokúšali vidieť
perspektívu svojich zákazníkov, namiesto aby sa sústredil na to, čo sa týka ich samotných.” Keď
zdôrazňuje svoju pointu, pôsobí naozaj zanietene, ”Myslím, že správne to vyjadruje fráza: Dizajn
nie je cieľ, ale prostriedok k dosiahnutiu výsledku. Celé je to o vytváraní toho najlepšieho života
pre ľudí, ktorým je váš dizajn určený. Ako sa k tomu dopracovať, to už je na procese dizajnu, ale
cieľom je život, ktorí títo ľudia žijú.”

“Slovné spojenie, ktoré sa vynára, keď je reč o ikonách dizajnu je “profesionálna kompetentnosť”.
Mať schopnosť skutočne sa zaujímať o vaše odvetvie je to, čo odlišuje spoločnosti ako Bang &
Olufsen od ostatných. Keď túto kvalitu skombinujete s nekompromisným postojom k funkcionalite
a forme, získavate pocit nenútenosti. Chce to naozaj veľa, aby ste dokázali vštepiť svojim
produktom nenútenosť tak, aby ju ľudia pocítili,” vraví Bjarke Ingels.

Existuje v dobe, kedy sa životné cykly produktov stále skracujú, nejaký konflikt v prípade, že sa
usilujete o pravý opak?
“Samozrejme, je tu istá dilema, ale jedno sa s druhým nemusí nutne vylučovať. Myslím, že sa opäť
vraciame k profesionálnej kompetentnosti. Vždy som tvrdil, že architektúra, dizajn a technológia sú
evolučné - a nie revolučné. Zmeny sa neobjavujú len tak z ničoho a nezačínate nikdy celkom od
nuly. Budujete na tom, čo ste urobili a naučili sa v minulosti - a práve tak sa vždy dostávate ďalej,”
vraví Bjarke Ingels.

“Niekedy môžu mať veci na prvý pohľad takmer revolučný dopad alebo vyzerať skutočne
svetoborne - no pri podrobnejšom skúmaní často objavíte, že skutočnou inováciou je vlastne
cekom pochopiteľné vylepšenie,” vraví Bjarke Ingels a potom to uzavrie, ”Poznám to v našom
vlastnom odvetví, kde sú prelomovými vecami často len vylepšenia či pozmenenia vecí, ktoré sme
urobili v minulosti. A ak vás čosi zasiahne svojou brilantnosťou, nemôžete sa zbaviť nutkavého
pocitu, že už to muselo byť raz urobené, pretože je to, skrátka, také samozrejmé.”
Rozdiel medzi brilantnosťou a banalitou je tenký ako ostrie žiletky. Ak sa spýtate Bjarkeho Ingelsa,
správnou cestou pôjdete vtedy, keď dáte do popredia ľudí a budete to neustále zdôrazňovať. A my
súhlasíme.

originálny text: https://www.bang-olufsen.com/en/stories/bjarke-ingels


Autor: Bang & Olufsen, preklad LF.