Beolab 20 Beolab 20 Beolab 20

Beolab 20

Tón v tóne
Rafinované vyjadrenie zvuku, excelentne zlučujúce formu a funkciu.